Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9987 [X]

Grodzisk, dnia 20 marca 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 336

o nowelizacji Regulaminu Sejmu

Art. 1.

  1. Art. 4 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 314 — Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. („Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie. Do wniosku o debatę dołącza się uzasadnienie, przedstawiające opis poruszanego zagadnienia.”) otrzymuje brzmienie: Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie oraz, jeśli jego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, wyszczególnienie tych zmian wraz z ich opisem. Do wniosku o debatę dołącza się uzasadnienie, przedstawiające opis poruszanego zagadnienia.
  2. W art. 4 ust. 6-8 oraz 10 Ustawy Sejmu nr 314 — Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. dokonuje się takiej zmiany, że w miejscach, w których powołuje się na ust. 4, zastępuje się go ust. 5.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny