Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9965 [X]

Grodzisk, dnia 12 marca 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 335

o nowelizacji Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W Dekrecie Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji, z dnia 6 maja 2006 r. dokonuje się następującej zmiany:

 1. Dotychczasowe brzmienie art. 14a. [Święta i uroczystości państwowe] dekretu, tj.:
  Świętami i uroczystościami państwowymi są:
  1. urodziny Księcia,
  2. 25 sierpnia — rocznica powstania Korony Księstwa Sarmacji,
  3. 12 marca — rocznica powstania Sclavinii,
  4. 25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji,
  5. 25 czerwca — rocznica powstania Baridasu,
  6. 29 lipca — rocznica powstania Teutonii,
  7. 8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych,
  8. 11 stycznia - Dzień Pamięci Narodowej.

zmienia się na brzmienie następujące:

Świętami i uroczystościami państwowymi są:

 1. rocznica wstąpienia na tron aktualnie panującego Księcia,,
 2. 11 stycznia — Dzień Pamięci Narodowej.
 3. 12 marca — rocznica powstania Sclavinii,
 4. 1 maja — Dzień Jedności Sarmackiej,
 5. 25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji,
 6. 25 czerwca — rocznica powstania Baridasu,
 7. 29 lipca — rocznica powstania Teutonii,
 8. 25 sierpnia — rocznica powstania Korony Księstwa Sarmacji,
 9. 8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny