Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 988 [X]

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2007 r.

Ustawa Sejmu nr 44

o ratyfikacji Karty Polskich Mikronacji sporządzonej w Dreamopolis dnia 27 stycznia 2007 r.

Art. 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Księcia ratyfikacji Karty Organizacji Polskich Mikronacji sporządzonej w Dreamopolis dnia 27 stycznia 2007 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny