Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9732 [X]

Grodzisk, dnia 26 listopada 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 333

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

Art. 14 pkt. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku ("Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od siedmiu i nie większej od trzynastu.") otrzymuje brzmienie: Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od pięciu i nie większej od trzynastu.

Art. 2. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny