Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9610 [X]

Grodzisk, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 330

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

Art. 32b pkt. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku ("kontroluje działalność innych organów władzy publicznej, z wyjątkiem Sejmu") otrzymuje brzmienie: kontroluje działalność innych organów władzy publicznej.

Art. 2. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Ustawa uznana za niebyłą, zgodnie z wyrokiem Trybunału Koronnego z dnia 14 października 2017 roku. Sygnatura sprawy: TK U 17/09/23

(—) Paviel Gustolúpulo
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny