Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9117 [X]

Grodzisk, dnia 6 stycznia 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 311

o ochronie tytułów

Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 41 ust. 1 pkt 7 ["przywłaszczanie sobie herbu albo tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego,"] otrzymuje brzmienie: przywłaszczanie sobie herbu, władztwa nad terenami Sarmacji, tytułu arystokratycznego, szlacheckiego, tytułu przynależnego Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu, księcia-seniora Sarmacji, tytułów przynależnych każdoczesnemu namiestnikowi Prowincji lub Kraju Koronnego, tytułów nadawanych przez Księcia lub namiestnika Prowincji lub Kraju Koronnego,
  2. art. 42 ust. 1 pkt 5 ["tytułowanie osoby trzeciej nienależnym tytułem arystokratycznym lub szlacheckim;"] otrzymuje brzmienie: tytułowanie osoby trzeciej nienależnym tytułem arystokratycznym, szlacheckim lub tytułem przynależnym Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu lub w inny sposób władcą Sarmacji lub Baridasu, księcia-seniora Sarmacji, tytułem przynależnym każdoczesnemu namiestnikowi Prowincji lub Kraju Koronnego, tytułów nadawanych przez Księcia lub namiestnika Prowincji lub Kraju Koronnego;

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny