Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9081 [X]

Grodzisk, dnia 19 grudnia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 307

o nowelizacji Regulaminu Sejmu

Art. 1.

W art. 2. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 306 Regulaminu Sejmu skreśla się zdanie "Zakres ustalonego podziału obowiązków Marszałek Sejmu podaje do wiadomości publicznej w drodze obwieszczenia."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny