Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8752 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 292

o zmianie ustawy o SUSPENS i ustawy o finansach publicznych

Art. 1.

W art. 6 Ustawy Sejmu nr 259 o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk z dnia 2 września 2015 r. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Na wniosek zainteresowanej prowincji, właściciela instytucji lub osoby prywatnej, w porozumieniu z Szefem SUSPENS i za zgodą Kanclerza, możliwa jest emisja, z której dochód sfinansuje działalność wnioskującej prowincji, instytucji lub inicjatywy”.

Art. 2.

Art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. („Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią dochód Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie: „Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny