Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8689 [X]

Grodzisk, dnia 25 lipca 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 290

o zmianie Regulaminu Sejmu (uchylony)

Art. 1.

W art. 4 w ust. 1 pkt 4 („zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów i posłów”) otrzymuje brzmienie: „zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i prowincje”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny