Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8477 [X]

Grodzisk, dnia 10 maja 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 286

o Poczcie Konnej (uchylony)

Art. 1. [Cel ustawy]

Celem ustawy jest określenie zasad funkcjonowania Poczty Konnej.

Art. 2. [Poczta Konna]

  1. Poczta Konna jest oficjalnym środkiem wymiany korespondencji prywatnej w Księstwie Sarmacji.
  2. Poczta Konna jest integralną częścią systemu informatycznego Księstwa Sarmacji. Organem właściwym do administrowania Pocztą Konną jest Rada Ministrów.
  3. Każdorazowo do wysłania listu Pocztą Konną konieczne jest posiadanie znaczka pocztowego, dołączanego do listu. Znaczek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zakupywany jest automatycznie w momencie wysłania listu.
  4. Nominał i wygląd znaczka korespondencyjnego odbywa się w drodze Uchwały Rady Ministrów i nie może być wyższy niż 50 libertów.

Art. 3. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie w terminie od 14 do 21 dni od dnia ogłoszenia.

 


(Ustawa uchylona mocą Ustawy Sejmu nr 323 z dnia 28 kwietnia 2017 roku o zniesieniu regulacji Poczty Konnej)

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny