Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8375 [X]

Grodzisk, dnia 29 marca 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 279

o doprecyzowaniu Ustawy o Trybunale Koronnym (uchylony)

Art. 1.

Art. 6 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. („Uczestnikiem postępowania w sprawie, o której mowa w art. 1 ust. 3, może być organ lub przedstawiciel grupy określonej w art. 4 ust. 3”) otrzymuje brzmienie „Organom oraz przedstawicielom grup określonych w art. 4 ust. 3 zapewnia się możliwość uczestnictwa w postępowaniu w sprawie, o której mowa w art. 1 ust. 3. W sprawie takiej przewodniczący składu orzekającego nie może odstąpić od przeprowadzenia rozprawy”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny