Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8260 [X]

Grodzisk, dnia 18 lutego 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 275

o zmianie Ustawy nowelizującej Ordynację Wyborczą

 

Art.1.
W Art. 1 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 273 o zmianie przepisów Ordynacji Wyborczej nowe brzmienie otrzymuje znowelizowany Art. 5 ust. 6."W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się: (1) 7 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi do 89, (2) 9 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi od 90 do 119, (3) 11 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi co najmniej 120.”"
Art.2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Art.1.

W Art. 1 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 273 o zmianie przepisów Ordynacji Wyborczej nowe brzmienie otrzymuje znowelizowany Art. 5 ust. 6.:"W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się: (1) 7 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi do 89, (2) 9 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi od 90 do 119, (3) 11 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi co najmniej 120.”

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny