Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8167 [X]

Grodzisk, dnia 19 stycznia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 268

o ułatwieniu życia (uchylony)

 

Art. 1. [Przepis nowelizujący]
W Ustawie Sejmu nr 170 – Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku dokonuje się następujących zmian:
1. Art. 3 ust. 4 („Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, po wyrażeniu przez Naczelną Izbę Architektury opinii w sprawie wykonalności projektu i określeniu czasu jego wykonania lub upływie siedmiu dni od dnia złożenia projektu na jego ręce.”) przyjmuje brzmienie: "Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności."
2. Art. 4 ust. 2 w brzmieniu ("Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.") przyjmuje brzmienie: "Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5."
3. W Art. 4 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu "Pierwsze czytanie projektu, o którym mowa w Art.3 ust. 4 zarządza się na czas nie krótszy niż siedem dni, nie może być ono skrócone przed wydaniem opinii przez Naczelną Izbę Architektury."; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio.
Art. 2 [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Art. 1. [Przepis nowelizujący]

W Ustawie Sejmu nr 170 – Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku dokonuje się następujących zmian:

  1. Art. 3 ust. 4 („Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, po wyrażeniu przez Naczelną Izbę Architektury opinii w sprawie wykonalności projektu i określeniu czasu jego wykonania lub upływie siedmiu dni od dnia złożenia projektu na jego ręce.”) przyjmuje brzmienie: "Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności."
  2. Art. 4 ust. 2 w brzmieniu ("Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.") przyjmuje brzmienie: "Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5."
  3. W Art. 4 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu "Pierwsze czytanie projektu, o którym mowa w Art.3 ust. 4 zarządza się na czas nie krótszy niż siedem dni, nie może być ono skrócone przed wydaniem opinii przez Naczelną Izbę Architektury."; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio.

Art. 2 [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny