Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8145 [X]

Grodzisk, dnia 12 stycznia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 267

o estetyce w Sali Obrad (uchylony)

 

Art. 1 [Przepis nowelizujący]
W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku dodaje się Art. 8a [Użycie papierów urzędowych] o treści:
"1. Marszałek Sejmu (oraz Marszałek Senior i Wicemarszałek Sejmu) używają papieru urzędowego właściwego dla ich funkcji podczas zarządzania etapów procedowania, przedłużania terminów etapów procedowania, podejmowania decyzji, udzielania upomnień uczestnikom debaty, próśb o wyrażenie opinii.
2. Poseł używa papieru urzędowego właściwego dla jego funkcji podczas zgłaszania projektu ustawy lub uchwały, zgłaszania poprawek do projektu, przyjmowania autopoprawek, zgłaszania wniosków formalnych."
Art. 2 [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Art. 1 [Przepis nowelizujący]

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku dodaje się Art. 8a [Użycie papierów urzędowych] o treści:

"1. Marszałek Sejmu (oraz Marszałek Senior i Wicemarszałek Sejmu) używają papieru urzędowego właściwego dla ich funkcji podczas zarządzania etapów procedowania, przedłużania terminów etapów procedowania, podejmowania decyzji, udzielania upomnień uczestnikom debaty, próśb o wyrażenie opinii.2. Poseł używa papieru urzędowego właściwego dla jego funkcji podczas zgłaszania projektu ustawy lub uchwały, zgłaszania poprawek do projektu, przyjmowania autopoprawek, zgłaszania wniosków formalnych."

Art. 2 [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny