Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 804 [X]

Grodzisk, dnia 13 listopada 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 340

w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację przepisu Aktu Unii z Baridasem

Art. 1.

Wyraża się zgodę na ratyfikację przez Księcia preambuł i art. 1 Aktu Unii z Baridasem z dnia 9 listopada 2006 r.

Art. 2.

Dekret z mocą ustawy wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny