Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7897 [X]

Grodzisk, dnia 28 września 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 262

o ograniczeniu zasady dyskontynuacji

Art. 1.

W art. 3 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Zgłoszony przez Księcia, przedstawiciela prowincji lub grupę obywateli projekt, w stosunku do którego nie zakończono drugiego czytania, jest rozpatrywany przez Sejm kolejnej kadencji bez potrzeby ponownego zgłoszenia. W takim przypadku Marszałek Sejmu kolejnej kadencji zarządza pierwsze czytanie projektu w brzmieniu zgłoszonym przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem autopoprawek; przepisu ust. 4 nie stosuje się”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny