Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7878 [X]

Grodzisk, dnia 23 września 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 261

o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym (uchylony)

Art. 1.

W art. 6 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 r. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Członkiem składu orzekającego nie może być kandydat w wyborach do Sejmu lub w wyborach Księcia”; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny