Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7811 [X]

Grodzisk, dnia 23 sierpnia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 257

o ustanowieniu Dnia Pamięci Narodowej

Art. 1

  1. W celu upamiętniania wszystkich realnie zmarłych mieszkańców Księstwa Sarmacji dzień 11 stycznia ustanawia się Dniem Pamięci Narodowej, w czasie którego składa się hołd wszystkim realnie zmarłym mieszkańcom Księstwa Sarmacji.
  2. W art. 14a Dekretu z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r. w pkt. 7 kropkę zmienia się na przecinek i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
    "11 stycznia - Dzień Pamięci Narodowej."

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny