Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7761 [X]

Grodzisk, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 256

o martwych mieszkańcach (uchylony)

(Ustawa uchylona Ustawą Sejmu nr 282 o scaleniu niektórych ustaw z dnia 16 kwietnia 2016 roku.)

Art. 1.

Za martwego uznawany jest mieszkaniec Księstwa Sarmacji, który nie logował się w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji od co najmniej 61 dni.

Art. 2.

Konto martwego mieszkańca jest zarządzane - w zakresie określonym w art. 3 - przez prowincję, którą martwy zamieszkiwał w chwili ostatniego logowania w systemie informatycznym KS albo - jeżeli w systemie brakuje danych na temat zamieszkania - przez prowincję, w której martwy pełnił ostatnią funkcję publiczną lub z którą był związany według powszechnej wiedzy.

Art. 3.

Prowincje mają prawo do zmiany miejsca zamieszkania martwych osób.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po pięciu dniach od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny