Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7361 [X]

Grodzisk, dnia 8 kwietnia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 245

o rozszerzeniu uprawnień Marszałka-Seniora (uchylony)

Art. 1.

Art. 2 ust. 1 zd. 2 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulaminie Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. („Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia”) otrzymuje brzmienie „Do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kieruje Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny