Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7305 [X]

Grodzisk, dnia 15 marca 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 244

o pracach społecznych

Art. 1.

Zmienia się brzmienie art. 28 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości („Karami są więzienie i banicja.”) na:
1. Karami są więzienie i banicja.
2. Kara więzienia może zostać zamieniona w części lub w całości na obowiązek wykonania pracy społecznej. W takim przypadku sąd może, na wniosek osoby skazanej, wyznaczyć pracę społeczną z terminem jej wykonania, pod rygorem wykonania kary więzienia.
3. W przypadku, gdy ukarany odmówi wykonania lub nie wykona zasądzonej pracy społecznej, wykonuje się karę więzienia w pełnym orzeczonym wymiarze.
4. W przypadku, gdy skazany wykona pracę społeczną, kara więzienia zostaje skrócona odpowiednio.
5. Listę prac społecznych podaje do publicznej wiadomości właściwy członek Rady Ministrów, w drodze obwieszczenia.
”)


Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą opublikowania w Dzienniku Praw oraz opublikowania w tymże medium obwieszczenia właściwego członka Rady Ministrów, zawierającego listę prac społecznych.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny