Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7260 [X]

Grodzisk, dnia 19 lutego 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 243

o głosach ważonych w wyborach i referendach (uchylony)

Art. 1.


Art. 8 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. („Głos o sile 6 przysługuje obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, zwanemu dalej «aktywnym obywatelem»)” otrzymuje brzmienie „Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile:

  1. 6, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych,
  2. 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 5 wsi lennych,
  3. 8, jeżeli w tym okresie otrzymał od 6 do 8 wsi lennych,
  4. 9, jeżeli w tym okresie otrzymał od 9 do 11 wsi lennych,
  5. 10, jeżeli w tym okresie otrzymał od 12 do 14 wsi lennych,
  6. 11, jeżeli w tym okresie otrzymał od 15 do 17 wsi lennych,
  7. 12, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 18 wsi lennych lub jest Księciem.


Art. 2.

  1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Okres, o którym mowa w art. 1, liczy się od dnia 18 listopada 2014 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny