Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7255 [X]

Grodzisk, dnia 12 lutego 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 242

o korekcie przepisów dotyczących immunitetu Jego Książęcej Mości

Art. 1.

Skreśla się art. 26 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. („Nie podlega karze sprawujący swój urząd Książę”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny