Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7224 [X]

Grodzisk, dnia 27 stycznia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 240

o tajemnicy korespondencji

 

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeksie Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
(1) Art. 43 ust. 1 pkt 8 („[Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest:] naruszanie tajemnicy korespondencji”) otrzymuje brzmienie „[Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest:] ujawnienie bez zgody nadawcy otrzymanej korespondencji o charakterze niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji publicznej, choćby przez jej adresata, lub naruszenie tajemnicy korespondencji w inny sposób”;
(2) W art. 43 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Jeżeli ujawnienie korespondencji o charakterze niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji publicznej wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział wzajemnym ujawnieniem korespondencji o tym samym charakterze, sąd może odstąpić od wymierzenia kary; w takim przypadku przepisu art. 36a ust. 2 nie stosuje się”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeksie Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
(1) Art. 43 ust. 1 pkt 8 („[Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest:] naruszanie tajemnicy korespondencji”) otrzymuje brzmienie „[Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest:] ujawnienie bez zgody nadawcy otrzymanej korespondencji o charakterze niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji publicznej, choćby przez jej adresata, lub naruszenie tajemnicy korespondencji w inny sposób”;
(2) W art. 43 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Jeżeli ujawnienie korespondencji o charakterze niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji publicznej wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział wzajemnym ujawnieniem korespondencji o tym samym charakterze, sąd może odstąpić od wymierzenia kary; w takim przypadku przepisu art. 36a ust. 2 nie stosuje się”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny