Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7207 [X]

Grodzisk, dnia 15 stycznia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 239

o prawie aktywnych obywateli do wypowiedzi w Sejmie (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulaminie Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 4 ust. 5 („W debacie nad projektem mogą brać udział w szczególności Książę, posłowie, aktywni arystokraci, członkowie Rady Ministrów, członkowie Naczelnej Izby Architektury, przedstawiciele prowincji oraz wnioskodawca”) otrzymuje brzmienie „W debacie nad projektem mogą brać udział obywatele aktywni w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim”;
  2. Skreśla się art. 6a („Aktywnymi arystokratami są książęta-seniorzy, diukowie, markizowie i hrabiowie będący aktywnymi obywatelami w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny