Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7197 [X]

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 234

o zmianie Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji

Art. 1.

Art. 1 Ustawy Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji z dnia 31 marca 2005 r. („(1) Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają: 1) akty normatywne, 2) postanowienia i decyzje oraz uchwały Sejmu. (2) Nieopublikowane akty prawne, o których mowa w ust. 1, są nieważne, chyba że ustawa lub rozporządzenie stanowi inaczej”) otrzymuje brzmienie:

  1. Obowiązkowi publikacji, chyba że ustawa lub rozporządzenie stanowi inaczej, w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają:
    1. akty normatywne,
    2. postanowienia i decyzje oraz uchwały Sejmu.
  2. Nieopublikowane akty prawne, o których mowa w ust. 1, są nieważne.
  3. Rozporządzenie może znosić obowiązek publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji także postanowień i decyzji wydanych na podstawie ustawy lub prawa samorządu terytorialnego.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny