Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7104 [X]

Grodzisk, dnia 2 grudnia 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania pracownika prowincji (uchylony)

Powołuję Stone Cold Felimi-Liderski na stanowisko Zarządcy Grodziska.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny