Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7086 [X]

Grodzisk, dnia 24 listopada 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 231

o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Art. 1.

W art. 3 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dodaje się ustęp 5a o brzmieniu:
„Przepisy ustępu poprzedzającego nie dotyczą zmian w profilach instytucji bez możliwości publikacji”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny