Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7059 [X]

Grodzisk, dnia 1 listopada 2014 r.

Decyzja premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wypłaty wynagrodzeń pracowników prowincji (uchylony)

1.

Na podstawie Art. 11 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego przyznaję wynagrodzenia pracownikom prowincji za miesiąc październik według poniższego zestawienia:

 

Calisto Norvegicus-Chojnacka - 20,000 lt
Rattus Norvegicus-Chojnacki - 20,000 lt
Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov - 12,500 lt
Zbyszko von Thorn-Broniek - 5,000 lt
Tomasz Liberi - 5,000 lt
Piotr Xiński - 8,000 lt
Premia za aktywność literacką:
Remigiusz Lwowski - 5,000 lt
Dodatkowe premie za tsunami:
Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov - 2,500 lt
Piotr Xiński - 2500 lt
Remigiusz Lwowski - 2500 lt
Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov - 2500 lt
Wincenty Wałachowski - 2500 lt
Tomasz Liberi - 2500 lt

2.

Dodatkowo przyznaję premię osobom zaangażowanym w akcję "Tsunami w Ferze", dzięki którym udało się odnaleźć Premiera,:

3.

Za aktywny wkład w życie Gellonii i Starosarmacji i aktywność literackę przyznaję premię Remigiuszowi Lwowskiemu w wysokości 5,000 lt.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny