Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7043 [X]

Grodzisk, dnia 1 listopada 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wypłaty premii za aktywność na forum (uchylony)

1.

Na mocy Ustawy Gellonii i Starosarmacji o premiach za aktywność na forum prowincji postanawiam o wypłacie premii za miesiąc październik w wysokościach podanych poniżej:

Calisto Norvegicus-Chojnacka - 5500 lt
Rattus Norvegicus-Chojnacki - 5000 lt
Remigiusz Lwowski - 4500 lt
Zbyszko von Thorn-Broniek - 4000 lt
Tomasz Liberi - 3500 lt
Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov - 3000 lt
Piotr Xiński - 2500 lt
Julian Fer - 2000 lt
Matwiej Skarbnikow - 1500 lt
Tomasz Ivo Hugo - 1500 lt
August I Masełkow - 1500 lt
Adunaphel Kovall - 1000 lt
Dean Felimi-Liderski - 1000 lt
John Rasmusen - 1000 lt
Simon Peter Liberi - 1000 lt
Henryk K. Leszczyński - 500 lt
 1. Calisto Norvegicus-Chojnacka - 5500 lt
 2. Rattus Norvegicus-Chojnacki - 5000 lt
 3. Remigiusz Lwowski - 4500 lt
 4. Zbyszko von Thorn-Broniek - 4000 lt
 5. Tomasz Liberi - 3500 lt
 6. Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov - 3000 lt
 7. Piotr Xiński - 2500 lt
 8. Julian Fer - 2000 lt
 9. Matwiej Skarbnikow - 1500 lt
 10. Tomasz Ivo Hugo - 1500 lt
 11. August I Masełkow - 1500 lt
 12. Adunaphel Kovall - 1000 lt
 13. Dean Felimi-Liderski - 1000 lt
 14. John Rasmusen - 1000 lt
 15. Simon Peter Liberi - 1000 lt
 16. Henryk K. Leszczyński - 500 lt
 17. Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov - 2500 lt
 18. Wincenty Wałachowski - 750 lt
 19. Ignacy Chojnacki-Ferski - 500 lt
 20. Karolina von Lichtenstein - 500 lt
 21. Brzetyslav Marian Tereslav von Vincis - 250 lt

2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny