Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6796 [X]

Grodzisk, dnia 13 sierpnia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 227

o orderach i odznaczeniach

Art. 1.

W Dekrecie z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji dodaje się art. 14b o tytule „Ordery i odznaczenia”, w brzmieniu „Książę może, w drodze rozporządzenia, ustanawiać i znosić ordery i odznaczenia oraz określać zasady ich nadawania i pozbawiania”.

Art. 2.

  1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Rozporządzenie Księcia o orderze i odznaczeniach wojskowych z dnia 7 września 2012 r., Rozporządzenie Księcia o Medalu Koronacyjnym z dnia 29 listopada 2013 r. oraz Rozporządzenie Księcia o Medalu Rocznicowym z dnia 5 czerwca 2014 r. uznaje się za wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie.

(—) Daniel Chojnacki,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny