Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6795 [X]

Grodzisk, dnia 13 sierpnia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 226

o siedzibach Naczelnej Izby Architektury, Trybunału Koronnego i Więzienia Książęcego

Art. 1.

W art. 1 Ustawy o Naczelnej Izbie Architektury dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Siedzibą Naczelnej Izby Architektury jest Czarnolas”.

Art. 2.

W art. 1 Ustawy o Trybunale Koronnym dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Siedzibą Trybunału Koronnego jest Eldorat”.

Art. 3.

W art. 29 Kodeksu Sprawiedliwości dodaje się ust. 7 w brzmieniu „Siedzibą Więzienia Książęcego jest Republika Scholandzka”.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Daniel Chojnacki,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny