Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6748 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 225

o zakazie działalności konkurencyjnej

Art. 1.

W art. 41 ust. 1 Kodeksu Sprawiedliwości dodaje się pkt 8 w brzmieniu „prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny