Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6694 [X]

Grodzisk, dnia 26 lipca 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 225

o przedłużeniu obowiązywania tymczasowych zasad finansowania sprzedaży pracy (uchylony)

Art. 1.

Art. 2 Ustawy Sejmu nr 217 o tymczasowych zasadach finansowania sprzedaży pracy („Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i utraci moc z dniem 1 sierpnia 2014 r.”) otrzymuje brzmienie: „Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i utraci moc z dniem 1 grudnia 2014 r.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny