Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6638 [X]

Grodzisk, dnia 29 czerwca 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 222

o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W art. 14a Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji:

  1. W p. 7 przecinek zmienia się na kropkę,
  2. Skreśla się p. 8 („11 grudnia — rocznica powstania Wandystanu”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny