Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6590 [X]

Grodzisk, dnia 8 czerwca 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 219

o zmianie Ustawy o utworzeniu Królestwa Sclavinii

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 138 o utworzeniu Królestwa Sclavinii z dnia 9 listopada 2011 r. dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Zezwala się konstytucyjnym władzom Królestwa Sclavinii na swobodne podejmowanie decyzji w sprawie nazwy prowincji. Decyzje podjęte w tym zakresie przez konstytucyjne władze Królestwa Sclavinii nie są sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny