Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6574 [X]

Grodzisk, dnia 29 maja 2014 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o premiach za aktywność na forum prowincji (uchylony)

 

Art. 1.
Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, Premier wypłaca premie za aktywność na forum Gellonii i Starosarmacji.
Art. 2.
1. Wysokość premii oblicza się według wzoru W * 250 lt, gdzie „W” jest zaokrąglonym w górę do najbliższej liczby całkowitej pierwiastkiem liczby wypowiedzi obywatela sarmackiego na forum Gellonii i Starosarmacji w okresie 30 dni poprzedzających chwilę wydania postanowienia.
2. Wysokość premii obliczoną zgodnie z przepisem ust. 1 mnoży się dwukrotnie, jeżeli obywatel mieszka na obszarze Gellonii i Starosarmacji w chwili wydania postanowienia.
3. Wysokość premii obliczona zgodnie z przepisami ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 10 000 lt.
Art. 3.
Premier może postanowić o zwiększeniu, względem obywatela sarmackiego zamieszkałego na obszarze Gellonii i Starosarmacji, kwoty bazowej określonej w art. 2 ust. 1, z zastrzeżeniem przepisu art. 2 ust. 3.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art. 1.

Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, Premier wypłaca premie za aktywność na forum Gellonii i Starosarmacji.


Art. 2.

1. Wysokość premii oblicza się według wzoru W * 250 lt, gdzie „W” jest zaokrąglonym w górę do najbliższej liczby całkowitej pierwiastkiem liczby wypowiedzi obywatela sarmackiego na forum Gellonii i Starosarmacji w okresie 30 dni poprzedzających chwilę wydania postanowienia.

2. Wysokość premii obliczoną zgodnie z przepisem ust. 1 mnoży się dwukrotnie, jeżeli obywatel mieszka na obszarze Gellonii i Starosarmacji w chwili wydania postanowienia.

3. Wysokość premii obliczona zgodnie z przepisami ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 10 000 lt.


Art. 3.

Premier może postanowić o zwiększeniu, względem obywatela sarmackiego zamieszkałego na obszarze Gellonii i Starosarmacji, kwoty bazowej określonej w art. 2 ust. 1, z zastrzeżeniem przepisu art. 2 ust. 3.


Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny