Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6556 [X]

Grodzisk, dnia 22 maja 2014 r.

Postanowienie premiera

w sprawie powołanie nowego członka rządu (uchylony)

1.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji Rattusa wicehrabiego Norvegicusa-Chojnackiego - na urząd Ministra Infrastruktury, właściwego w sprawach tworzenia nowych stron na potrzeby prowincji, rozszerzania funkcjonalności, testowania i poprawiania błędów już istniejących serwisów, oraz na stanowisko Trenera w Ministerstwie Sportu odpowiedzialnego za organizację imprez sportowych.

2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Calisto Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny