Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6537 [X]

Grodzisk, dnia 12 maja 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 216

o zwiększeniu podatku od nieobecności (uchylony)

Art. 1.

W załączniku nr II („Podatki”) do Ustawy o finansach publicznych i gospodarce wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się punkt 1 („Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od braku zakupu posiłku w kantynie miejskiej w okresie ostatnich 30 dni, w wysokości 1% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach mieszkańca oraz stanowiących jego własność instytucji, stanowiący dochód Rady Ministrów”);
  2. Punkt 2 („Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach mieszkańca oraz stanowiących jego własność instytucji, stanowiący dochód Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 18% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach mieszkańca oraz stanowiących jego własność instytucji, stanowiący dochód Rady Ministrów”.

Art. 2.

W Ustawie o finansach publicznych i gospodarce dodaje się art. 12a o tytule „Zwrot podatku”, w brzmieniu „Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 120 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji (p. 2 załącznika II)”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny