Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6535 [X]

Grodzisk, dnia 12 maja 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 214

o emisji liberta w celu sfinansowania uroczystości rocznicowych

Art. 1.

Dokonuje się emisji 500 000 lt na rachunek Rady Ministrów w celu sfinansowania uroczystości 12. rocznicy powstania Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia uroczystości Kanclerz przedstawia Sejmowi sprawozdanie z wykorzystania wyemitowanych środków pieniężnych; środki niewykorzystane podlegają likwidacji w drodze decyzji Kanclerza.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny