Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6528 [X]

Grodzisk, dnia 8 maja 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 213

o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym (uchylony)

Art. 1.

Art. 2 ust. 2 zd. 2 Ustawy o Trybunale Koronnym („Swoją kandydaturę może zgłosić każdy aktywny obywatel Księstwa Sarmacji, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo”) otrzymuje brzmienie „Swoją kandydaturę może zgłosić niezasiadający w Sejmie aktywny obywatel, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny