Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6518 [X]

Grodzisk, dnia 5 maja 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 212

o uregulowaniu następstw zakończenia unii z Wandystanem

Art. 1.

W związku z utratą mocy przez Traktat Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu:

 1. z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji usuwa się Mandragorat Wandystanu oraz Genosse-Wanda-Stadt; ich mieszkańcom nie określa się miejsca zamieszkania;
 2. z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji usuwa się instytucje stanowiące własność Mandragoratu Wandystanu; opublikowane w nich materiały przenosi się do Parku Stołecznego;
 3. likwiduje się środki pieniężne zabezpieczone Postanowieniem Prefekta Generalnego w sprawie zamrożenia majątku z dnia 4 maja 2014 r.;
 4. zamyka się oraz dokonuje archiwizacji działu „Mandragorat Wandystanu” wraz ze znajdującymi się w nim poddziałami na Forum Centralnym;
 5. zamyka się oraz dokonuje archiwizacji kategorii „Mandragorat Wandystanu” wraz ze znajdującymi się w niej podkategoriami w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji;
 6. z serwisu internetowego Księstwa Sarmacji oraz innych państwowych serwisów internetowych usuwa się odsyłacze do Mandragoratu Wandystanu;
 7. z pełnego tytułu Jego Książęcej Mości usuwa się tytuł „suwerena Wandystanu”.

Art. 2.

 1. Po upływie trzech dni od dnia wejścia ustawy w życie obywatelstwo sarmackie tracą niżej wymienieni sygnatariusze deklaracji niepodległości Mandragoratu Wandystanu:
  1. Alojzy Pupka-Bumbum (A3525),
  2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki (A3163),
  3. Leszek Karakachanow Sr (A5889),
  4. Michał Michaelus (A1806),
  5. Akademik Tradycja Wileńska (AF181),
  6. Kim Ciąg Sut (AF310),
  7. Defloriusz Dyman Wander (A0441).
 2. Przepis ust. 1 nie stoi na przeszkodzie złożeniu wniosku o nadanie obywatelstwa sarmackiego niezwłocznie po wejściu ustawy w życie.
 3. Nie odracza się wydania postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego osobie, o której mowa w ust. 1, do czasu zakończenia głosowania w referendach zarządzonych w chwili wejścia ustawy w życie.

Art. 3.

Art. 4 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych („Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,08 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą aktywnych obywateli zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą aktywnych obywateli”) otrzymuje brzmienie „Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,1 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą aktywnych obywateli zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą aktywnych obywateli”.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny