Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6366 [X]

Grodzisk, dnia 21 stycznia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 205

o zmianie ustawy o obywatelstwie Sarmackim (uchylony)

Art.1.

W ustawie z dnia 18 października 2010 r. o obywatelstwie sarmackim art. 8 ust. 2 w brzmieniu "Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia Księcia." przyjmuje brzmienie: "Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia Księcia. Przepisy art. 7. ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.".

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.
(—) Avril von Levengothon,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny