Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6320 [X]

Grodzisk, dnia 9 grudnia 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 202

o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim (uchylony)

Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim dodaje się art. 5a ([Przywrócenie obywatelstwa]) o następującym brzmieniu:

  1. "Osoba, która utraciła obywatelstwo sarmackie z przyczyn wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 3 może złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego.
  2. Książę w takim przypadku wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa. Art. 5 ust. 2-6 nie stosuje się.
  3. Książę może podjąć decyzję o zastosowaniu procedury nadawania obywatelstwa zgodnie z art. 5."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny