Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6269 [X]

Grodzisk, dnia 17 listopada 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 201

o doprecyzowaniu przepisów Ustawy o finansach publicznych i gospodarce (uchylony)

Art. 1.

W załączniku II Ustawy Sejmu nr 200 o finansach publicznych i gospodarce z dnia 17 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Punkt 1 („Podatek od braku zakupu posiłku w kantynie miejskiej przez ponad 30 dni w wysokości 1% środków zgromadzonych na koncie płatny na rzecz Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od braku zakupu posiłku w kantynie miejskiej w okresie ostatnich 30 dni, w wysokości 1% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach mieszkańca oraz stanowiących jego własność instytucji, stanowiący dochód Rady Ministrów”;
  2. Punkt 3 („Podatek od miejscowości w wysokości 850 lt tygodniowo, płatny na rzecz Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Pobierany co poniedziałek podatek od miejscowości w wysokości 850 lt, stanowiący dochód Rady Ministrów”;
  3. Punkt 4 („Podatek od nieuzupełnienia miejskiej kantyny przez ponad 30 dni w wysokości 5% środków zgromadzonych na koncie miejscowości, płatny na rzecz Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od nieuzupełnienia miejskiej kantyny w okresie ostatnich 30 dni, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku miejscowości, stanowiący dochód Rady Ministrów”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny