Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6260 [X]

Grodzisk, dnia 15 listopada 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 197

o dobrowolnym osadzeniu w więzieniu

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. dodaje się art. 7d o tytule „Dobrowolne osadzenie w więzieniu”, w brzmieniu:

  1. Prefekt Generalny, na wniosek zainteresowanego, postanawia o osadzeniu w więzieniu, na okres wskazany we wniosku, nieprzekraczający 7 dni.
  2. W przypadkach niecierpiących zwłoki osadzenia może dokonać każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego.
  3. Do dobrowolnie osadzonego w więzieniu nie stosuje się przepisów art. 40 ust. 1 pkt 8–9 Kodeksu Sprawiedliwości.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny