Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6249 [X]

Grodzisk, dnia 9 listopada 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 196

o Medalu Nadwyżki (uchylony)

(Ustawa uchylona Ustawą Sejmu nr 282 o scaleniu niektórych ustaw z dnia 16 kwietnia 2016 roku.)

W uznaniu doniosłej roli, jaką Medal Nadwyżki
odegrał w historii Księstwa Sarmacji, stając się jedną z jego legend
i niezapomnianą częścią kultury, jak i również w obliczu
ostatnich wydarzeń, które wskazują na potrzebę
pokory i dystansu do swojej nieomylności nawet w nowej,
lepszej erze postępu, Sejm Księstwa Sarmacji stanowi co następuje:

Art. 1. [Przywrócenie Medalu]

Przywraca się Medal Nadwyżki jako najwyższe sarmackie wyróżnienie za niezawinione spowodowanie lub dopuszczenie do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy.

Art. 2. [Nadawanie Medalu]

  1. Medal Nadwyżki nadaje Książę.
  2. Medal Nadwyżki może być, oczywiście, nadawany wielokrotnie tej samej osobie.

Art. 3. [Pozbawianie Medalu]

Książę pozbawia Medalu Nadwyżki w razie stwierdzenia, iż wyróżniony spowodował lub dopuścił do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy w sposób zawiniony.

Art. 4. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik
WIZERUNEK MEDALU NADWYŻKI

(—) Tomasz Ivo Hugo
Książę

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny