Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6225 [X]

Grodzisk, dnia 2 listopada 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 194

o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W art. 14a Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r. dodaje się pkt 8 w brzmieniu „11 grudnia — rocznica powstania Wandystanu”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny