Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6220 [X]

Grodzisk, dnia 30 października 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 193

o uchyleniu Ustawy o Pogotowiu Obywatelskim

Art. 1.

Traci moc Ustawa Sejmu nr 170 o Pogotowiu Obywatelskim z dnia dnia 17 lutego 2013 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny