Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6213 [X]

Grodzisk, dnia 23 października 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 190

o opiniowaniu ustaw infrastrukturalnych przez Naczelną Izbę Architektury (uchylony)

Art. 1.

W art. 3 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, po wyrażeniu przez Naczelną Izbę Architektury opinii w sprawie wykonalności projektu lub upływie siedmiu dni od dnia złożenia projektu na jego ręce”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny